Heidi Larssen

Fødselsår: 

1951

Yrkestittel: 

Pensjonist

Bydel:

Frogner 

Utdanning:

Cand. jur.

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Skole, byutvikling og finans. Høyre trenger noen som passer på pengene og som er opptatt av gode boområder og ikke bare få plass til flest mulig mennesker.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg ønsker å påvirke utviklingen av Oslo og er i hovedsak enig i og fornøyd med Oslo Høyres politikk. Viktig for byens innbyggere st skolene styres av Høyre og at private supplerende løsninger innen barnehager og velferd kan bestå.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Kombinert politiske verv og administrative jobber hele yrkeslivet. Bodd i Oslo i 50 år og kjenner byen godt.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Sjøsiden i Oslo.