Hermann Kopp. Foto: Oslo kommune/Sturlason.

Hermann Alexander Kopp

Fødselsår: 

1936

Yrkestittel: 

Siviløkonom

Bydel:

Frogner 

Utdanning:

Harvard College, AB cum laudr, statsvitenskap; Harvard Graduate School of Business, MBA; Befalsskolen for Infanteriet.

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Byutvikling.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Fordi jeg synes ombudsmannsrollen er særdeles viktig, fordi jeg mener alle generasjoner bør være representert i folkevalgte organer; fordi jeg mener jeg fortsatt har mye å bidra med; og fordi jeg er klar til valgkamp og innsats for et nytt Høyre-byråd!

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Omfattende erfaring fra næringsliv, undervisning, forskning, og organisasjonsarbeid i Norge og internasjonalt. Stort kontakt kling har jeg også gode kunnskaper og forutsetninger for å bidra innenfor økonomi, samferdsel, skole og kultur.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Hele Oslo!