Isabelle Kristine Ringnes

Fødselsår: 

1988

Yrkestittel: 

Entreprenør, foredragsholder og skribent

Bydel:

Nordstrand 

Utdanning:

Bachelor of Business Administration ved Handelshøyskolen BI, Master of Science i Media Management ved The New School (New York), Global Solutions Program ved Singularity University (etterutdanning)

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Mine hjertesaker er forebygging av ungt utenforskap, sørge for at flest mulig får varig tilknytning til arbeidslivet og jobbe for å sikre likestilling, mangfold og inkludering, at vi skal tilrettelegge for et samfunn der forskjeller verdsettes som vår felles styrke. I tillegg er jeg svært opptatt av kjønnslikestilling, god utdannelse, helse, teknologisk innovasjon og gründerskap.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg håper at jeg kan gjøre en forskjell ved å bruke stemme og innflytelse for våre kampsaker. Jeg tror det kan være en god anledning til å treffe nye mennesker, finne gode løsninger og forhåpentlig skape positive forskjeller for byen og lokalmiljøet vårt.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Jeg har erfaring som gründer og har startet to ulike virksomheter som jobber for mangfold og inkludering i arbeidslivet ved hjelp av teknologi. Jeg har god erfaring med kommunikasjon.Bl.a holdt 300 foredrag, skrevet bok og hatt to podkaster (gjestet 20).

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Ormøya og Nedre Bekkelaget, her jeg er så heldig å få bo!