James Stove Lorentzen

James Stove Lorentzen

Fødselsår: 

1957

Yrkestittel: 

Leder byutviklingsutvalget

Bydel:

Vestre Aker

Utdanning:

Sjøkrigsskolen OMA III, Bachelor økonomi Universite De Lausanne, MBA IMI-Geneve.

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
I mine 8 første år i bystyret arbeidet jeg mye med budsjett, helse- og sosialpolitikk og spørsmål knyttet til privat-offentlig samarbeid. Nå er fokuset rettet mot byutvikling og boligpolitikk og kommunens dårlige forvaltning av egne eiendommer.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg er overbevist om at Høyre har de rette løsningene på byens utfordringer. Etter 10 år i bystyret har jeg fått kunnskap og erfaring som kan gjøre meg i stand til å gjøre en forskjell.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Jeg har lang erfaring fra arbeidslivet utenfor politikken, det anser jeg som verdifullt. Gjennom 10 år i bystyret har jeg opparbeidet meg mye kunnskap om byens utfordringer og kjennskap til mange små og store miljøer som får byen vår til å fungere.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Det er så mange. Jeg synes vi er utrolig heldig som kan svare steder i marka, ved sjøen, i ytre by og i sentrum. Fjordbyen er blitt veldig fin. Akkurat nå må jeg svare Rådhuset.