Jenny Helene Syse

Fødselsår: 

2001

Yrkestittel: 

Student 

Bydel:

St. Hanshaugen 

Utdanning:

Fullført videregående opplæring. Jeg er for tiden bachelorstudent i historie.

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Klima, miljø og samferdsel.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg ønsker meg en deltagende by, der alle får være med på å forme byen sin; en miljøbevisst by, der vi samler oss om tiltak som virkelig utgjør en forskjell; og en tradisjonsbevisst by, der vi tar vare på kulturarven vår.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
I 2020 ble jeg valgt inn i arbeidsutvalget i Oslo Unge Høyre og i 2021 gjennomførte jeg Unge Høyres Elitekurs. I 2022 har jeg også hatt gleden av å lede Oslo Unge Høyres Talentprogram.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Stensparken.