John Thomasgaard

Fødselsår: 

1967

Yrkestittel: 

Adm.Dir

Bydel:

Nordre Aker

Utdanning:

Siviløkonom

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Byutvikling.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Bidra til å utvikle Oslo til å bli en enda bedre by for innbyggerne.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Ledelse, økonomisk prioritering, gjennomføring, kompromisser og forhandling.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Nordmarka.