Jon Gudbrand Fliflet

Fødselsår: 

1989

Yrkestittel: 

Seniorrådgiver

Bydel:

Vestre Aker

Utdanning:

Jurist

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Barns oppvekst, naturen og miljøet rundt oss, vedlikehold av infrastrukturen samt en åpen og tilgjengelig kommune som er nøktern i omgangen med fellesmidlene.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
For at Oslos barn skal få et enda bedre sted å bo. De trenger ren luft, plasser der de kan utfolde seg og sist, men ikke minst, en god skole uten nettbrett der de lærer å lese og skrive.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Jeg har erfaring fra både sentralforvaltningen og domstolene. Der har jeg lært mye om styring og gode prosesser.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Et sted der man kan bade i friskt vann, for eksempel Båntjern!