Jonas Økland

Fødselsår: 

1998

Yrkestittel: 

Politisk rådgjevar

Bydel:

Sagene 

Utdanning:

Bachelorgrad i marknadsføringsleiing v/ Handelshøyskolen BI Oslo

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Mi hjartesak er fridom. Det går att i alt av politikk. Folk må kunne kome seg enkelt rundt, busetje seg der dei vil, ha gode tilbod og attraktive lokalsamfunn., og ikkje minst moglegheitar til å følgje draumar.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Det er lett å bli gald i Oslo, det har eg blitt. Eg vera med på utviklinga. Ein må enkelt kunne bu og leve i Oslo dersom ein ynskjer det, som vil seie at me treng gode samferdsleløysingar, ein dekkande boligsituasjon, og ein trygg og hyggelig by.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Oslo er ein samansett by, og bakgrunn som ung og innflyttar er eit viktig perspektiv i Oslopolitikken. Siste åra har eg hatt politikk som både jobb og hobby, og har fått kjennskap til politikken nasjonalt og lokalt gjennom både parti- og interessepolitikk.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Eg er heldig som har gangavstand til Grefsenkollen. Lite som gjev meir ro enn å sjå utover byen frå skrenten på kollen i det sola går ned bak Holmenkollen – og i tillegg med moglegheitar for å ta seg ei øl etter turen opp!