Upload Image...

Jonas Sørum Nymo

Fødselsår: 

1989

Yrkestittel: 

Adm.befal

Bydel:

Frogner 

Utdanning:

Forvarets befalsskole

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Næring, utvikling, forsvar.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Vil bidra til borgerlig styre i Oslo.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Fremmet Høyres politikk på alle nivåer som folkevalgt i 10 år.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Slottsparken en sommerdag.