Jørgen Berggrav

Fødselsår: 

1953

Yrkestittel: 

Pensjonert kontreadmiral

Bydel:

Nordstrand 

Utdanning:

Oslo Katedralskole, Sjøkrigsskolen, Sjefskurs Undervannsbåt, Stabsskole, Tysk Generalstabsakademi, Forsvarets Høgskole

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Beredskap, samferdsel, byutvikling.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
For at partiet skal kunne nominere fra en bredt sammensatt gruppe.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Lang erfaring fra sivilt-militært grensesnitt. Vant til kompliserte utrednings- og analyseoppgaver.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Nordstrand, flott beliggenhet mellom Marka og fjorden.