Jørgen Bunk Olsen

Fødselsår: 

1994

Yrkestittel: 

Advokatfullmektig

Bydel:

Sagene – Torshov 

Utdanning:

Mastergrad Rettsvitenskap

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Forsvar, barn og oppvekst, skole og utdanning, justis.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Ønsker å stille til valg for Oslo Høyre for og bidra til den videre utviklingen av vår fantastiske hovedstad.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Befal i Heimevernet, tidligere leder Høyres Studenter Tromsø, utdannet jurist, treningsinnstruktør.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Lillo Gård. Elsker det rolige midt i det hektiske.