Kristoffer Severin Selmer Gustavsen

Fødselsår: 

1991

Yrkestittel: 

Public Affairs Manager

Bydel:

Frogner 

Utdanning:

Jurist fra UiO

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Miljø, samferdsel og skole.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg mener Oslo trenger et offensivt Høyre som fjerner eiendomsskatten, senker CO2-utslipp og effektiviserer driften av kommunen. Vi trenger private aktører i konkurranse med det offentlige for å få best mulige tjenester til flest mulig. 

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
12 år i Høyres bystyregruppe, og jobber i dag som rådgiver for flere bedrifter i Oslo. En av de viktigste oppgavene til Høyre bør være å stimulere til flere arbeidsplasser og god næringsutvikling.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Grefsenkollen