Leif Arne Mendelsohn

Fødselsår: 

1947

Yrkestittel: 

Pensjonert sivilingeniør

Bydel:

Vestre Aker 

Utdanning:

Siv. ing. NTNU

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Samferdsel, sikkerhetspolitikk og energirelaterte saker.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Brenner for gode saker nevnt over 

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Bred industrierfaring med spesialitet energiforsyning og energieffektivisering industri. Energi politikk. Sittet i flere utvalg i Norsk Industri.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Marka.