Linni Sofie Tiller Ellefsen

Fødselsår: 

1993

Yrkestittel: 

Advokatfullmektig

Bydel:

Frogner 

Utdanning:

Master i rettsvitenskap ved UiO

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
En skolepolitikk hvor kunnskap står i fokus, en helse- og omsorgssektor som gir valgfrihet til den enkelte og et mangfoldig Oslo som er inkluderende.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Fordi jeg er opptatt av å bo i en by som er inkluderende og gir rom til å være annerledes. Hvor det er gode kommunale tjenester, samtidig som den enkelte gis valgfrihet over egen hverdag. Og en hensiktsmessig men bærekraftig byutvikling.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
En jussfaglig bakgrunn fra advokatbransjen og rettshjelptiltaket JURK. Har også jobbet for ulike deler av partiorganisasjonen Høyre.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Vigelandsparken.