Mehmet Kaan Inan

Fødselsår: 

1997

Yrkestittel: 

Fraksjonsleder for utdanning og kultur

Bydel:

Nordstrand 

Utdanning:

Rettsvitenskap

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Jeg har et brennende engasjement for å utjevne sosiale forskjeller gjennom en god skole og boligpolitikk. Skole og jobb er nøkkelen ut av fattigdom. Samtidig ønsker jeg en kommune som bruker skattepengene klokere, men som også sløser mindre.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg takker for tilliten jeg har fått i fire år og ønsker fornyet tillit til å fortsette arbeidet mitt for barn og unge som vokser opp i dårlige kår. Jeg ønsker å være en tydelig politiker som lytter og som alltid setter Oslofolk først. Jeg elsker Oslo!

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Jeg har de siste fire årene i bystyret brukt tiden min på å skape en bedre Osloskole og forslag som reduserer forskjellene. Jeg har fått gjennomslag for mye gjennom mange forhandlinger og ønsker fire nye år med enda mer gjennomslag for Høyres politikk.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Hvervenbukta!