Mertefe Bartinlioglu

Fødselsår: 

1968

Yrkestittel: 

Selvstendig næringsdrivende

Bydel:

Nordstrand 

Utdanning:

MIU College of Business/Business administration

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Et levende bysentrum ,  effektiv og brukervennlig kommune, innovasjon og bedre betingelser til små bedrifter skal være min hovedfokus.  Jeg ønsker å jobbe med å skape en by som er mer turistvennlig, miljøvennlig og like attraktivt som alle andre stor metropoler i Europa til ny kommende små og stor bedrifter, intellektuelt kapital og innovasjon.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
 Jeg vil være en stemme for små bedrifter i byen.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Jeg har en lang solid erfaring fra næringslivet. Jeg har også vært medlem av Oslobystyre mellom 2003-2015 / medlem av Samferdsel & Miljø komiteen ,Helse & sosial komiteen , og er leder av Novarus tankesime som fokusert på internasjonal politiske saker.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Ekebergparken og Nordstrand bydel.