Mir Jafar Mousavi

Fødselsår: 

1965

Yrkestittel: 

Senior Overlege, Fag direktør

Bydel:

Ullern 

Utdanning:

Lege, Spesialist i Generell Kirurgi, Spesialist I gastroenterologisk Kirurgi

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Helse og sosialsaker som fastlegeordning , sykehjems ordning, psykisk helsevern og forebyggende tiltak fra tidlig fase, barnevern, forebyggende og behandling tilbud for rus og avhengighet dannende stoffer, sosiale tiltak for ungdommer.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg ser stort behov for fag orientert personer innenfor sosial og helse tilbud i samfunnet spesiell etter pandemien. Snart over 60 % er pensjonister og denne gruppen trenger representer som forstår de helsemessig og sosiale behovene som de har.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Leder i forskjellig posisjoner, Jobbet i alle led av kommunal, statlig, og privat helsevesen. Både faglig og leder erfaring og nok kontakter for å lage bro mellom forskjellig helse relatert foreninger og privat virksomhet for Oslos best interesse.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Tøyen Park, Frogner park. Sognsvann, spasertur langs Akerselva. Aker brygge, Ekeberg parken.