Nils Ulvin

Fødselsår: 

1947

Yrkestittel: 

Sivilingeniør (pensjonert)

Bydel:

Vestre Aker 

Utdanning:

Norges Tekniske Høgskole (nå NTNU). Sivilingeniør ( elektro kraftteknikk og et ekstra år innen industriell økonomi).

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Samferdsel, byutvikling, utdannings- og helsespørsmål. Beredskapsvurdering må med i alle politisk vedtak.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg tror jeg har noe å bidra med. Har vært medlem av Høyre siden 1963. Svært aktiv i studietiden (1967 – 1972). Senere politisk innhold i jobbene, som vanskeliggjorde aktivt politisk arbeid i et parti. Syns at også eldres tanker og ideer må frem.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Forhandlingserfaring med ansattes organisasjoner 24 år i NHO-systemet og 12 år fra flybransjen. Foredragsvirksomhet nasjonalt og internasjonalt. Liker mennesker og kommer lett i kontakt med andre, uansett alder. Det sies at jeg inngir tillit. 

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Røa. jeg har nå bodd her i 10 år. Her har vi alt, inklusive kort vei til marka og det bor en masse trivelige mennesker her.