Nina Cecilie Thürmer Ford

Fødselsår: 

1967

Yrkestittel: 

Verdivurderer Eiendom / Hovedverneombud

Bydel:

St.Hanshaugen

Utdanning:

Engelsk i Oxford, reiseliv, Historie grunnfag, Norsk Hotellhøgskole, IT-kandidat, Bachelor i økonomi og prosjektledelse på BI, Finanskandidat, Autorisert Finansiell Rådgiver

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Redusere de sosiale forskjellene. Bærekraftige valg. Et mangfoldig samfunn. Valgfrihet i helse, oppvekst og omsorgstilbud. Trygghet hjemme og gjennom internasjonale avtaler og samarbeid. Et mer rettferdig boligmarked og økt boligbygging i byer.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg vil kjempe for meg og mine, for deg og dine. Jeg har tid, energi, vilje og anledning. Jeg ønsker å delta aktivt for å gjøre det gode bedre, gjøre livet lettere for de som har det vanskelig og få de inn, som føler seg utenfor.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Mange år i frivillighet, alltid engasjert meg i mine nære omgivelser, har stor grad av omsorg og energi. Vært aktiv politiker i Sandefjord, sittet i mange bedriftsstyrer og styrer i frivillige organisasjoner. Ærgjerrig på egen og andres vegne.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Grünerløkka med Thorvald Meyersgate. Et lite stykke Norge og verden samles der. Alle aldre, mange kulturer, nytt, og gjenbruk. Kaffe, mat, øl og vin, gourmet, vegansk og burger. Alt og alle samles – Lille Norge, Lille Europa og Lille verden på ett sted.