Oscar Christopher Husebye

Fødselsår: 

2000

Yrkestittel: 

Student 

Bydel:

Vestre Aker 

Utdanning:

Studerer industriell økonomi og teknologiledelse (siv.ing), integrert master, ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 

At byutviklingen i Oslo er til glede også for mine barn, at Oslo skal bli studenthovedstaden i Norge og at kollektivtilbudet gjør hverdagen enklere for folk og får flere til å velge grønt.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg er Oslogutt tvers igjennom, og kan ikke se for meg et annet sted å vokse opp, bo og etterhvert stifte familie. Jeg vil stille til valg for at flere av beslutningene vi tar nå skal ha gode konsekvenser for min generasjon som skal ta over byen vår.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Leder Oslo Høyres studentforening, DKSF, og har spennende erfaringer som folkevalgt og komitéleder i Vestre Aker og vara til bystyret i miljø- og samferdselsfraksjonen. Jeg er lyttende, nysgjerring og opptatt av å skape gode helhetsløsninger for byen.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Høyres Hus! Og Korken en hvit vinterdag eller Huk i sommersteken.