Øyvind Michelsen

Fødselsår: 

1954

Yrkestittel: 

Pensjonert IT-konsulent og musiker. 

Bydel:

Gamle Oslo 

Utdanning:

Grunnskole, deleksamener i artium, Kokkfagbrev, Microsoft Sertifisert Systemingeniør. Musikkutdannelse.

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Trygt og godt barnevern. Vern av eksisterende bomiljøer. God samferdsel for alle trafikantgrupper. Kultur til alle og gode skoler. Flere svømmeanlegg enn i dag.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Fordi jeg ønsker at våre innbyggere i Oslo skal få en talsmann som taler deres sak og som representerer alle de 15 bydelens behov.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Jeg har jobbet 37 år i Oslo kommune hvorav siste 19 år i Kommunerevisjonen, kan saksbehandling og kommunale saker fra verv som varamedlem til bystyret og fast medlem av bydelsutvalg i 2 perioder. Kan kommunens IT-systemer inngående.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Nøklevann i Østmarka og Operastranda.