Per-Trygve Hoff

Fødselsår: 

1954

Yrkestittel: 

Fraksjonsleder og nestleder i Finansutvalget i Oslo Bystyre

Bydel:

Vestre Aker 

Utdanning:

Samfunnsøkonom – Cand.Oecon.

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Et fritt, trygt og bærekraftig samfunn med gode og vakre bomiljøer. En godt styrt kommune som ikke sløser med fellesskapets ressurser.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Høyre har de beste løsningene for Oslo og våre innbyggere og næringsliv. Jeg ønsker å bidra til at Høyre igjen blir byens styrende parti.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Jeg har bred erfaring fra næringsliv, offentlig sektor og politikk og en solid utdanning som samfunnsøkonom i bunn. Bystyremedlem og fraksjonsleder for Høyre innen finans, byutvikling, samferdsel og miljø. Familiefar og verge for en funksjonshemmet bror.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Fjorden og Marka – og egentlig alt i mellom. Men skal jeg nevne bare ett sted og ett bygg vil jeg si Rådhuset. Det er fantastisk!