Ragnhild Berg Nilsen

Fødselsår: 

1995

Yrkestittel: 

Advokat

Bydel:

Gamle Oslo 

Utdanning:

Master i rettsvitenskap

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Skole, familiespørsmål og miljø.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg ønsker å bidra til å gjøre Oslo til et enda bedre sted å bo. Oslo er en mangfoldig smeltedigel, noe som gjør byen både krevende og interessant å utvikle. Dette vil jeg være med på.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Tidligere kommunestyrerepresentant i Tromsø, politisk rådgiver for EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker og Frank Bakke Jensen, sentralstyremedlem Unge Høyre, leder av Troms Unge Høyre, medlem av styret til Høyres Kvinneforum blant annet.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Ekebergparken.