Silje Lutro

Fødselsår: 

1996

Yrkestittel: 

Politibetjent, Stovner politistasjon

Bydel:

St. Hanshaugen

Utdanning:

Politihøgskolen. Befalsskolen for Sjøforsvaret. Fullfører masterutdanning i rettsvitenskap ved UiO høsten 2022.

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
En mer miljøvennlig by, hvor vi kutter utslipp der det virkelig monner, og det er enkelt å velge grønt. Trygge oppvekstmiljøer gjennom kunnskap i skolen, samarbeid med frivilligheten og et bedre sikkerhetsnett for barn og unge. At inkludering tas på alvor.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
De neste årene vil være avgjørende for om vi lykkes med å bremse klimautslippene, redde fjorden og løse transportutfordringene, og jeg vil bidra! Samtidig har jeg et sterkt ønske om å jobbe for at Oslo får en mer kunnskapsbasert skole- og oppvekstpolitikk.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Oppvekst i Alna, verv i bydel og bystyre, og en jobb hvor jeg møter mange ulike Oslofolk, har gjort at jeg kjenner byen fra mange perspektiv. En viktig verdi for meg er å lytte til alle, også de som ikke roper høyest. Jeg tør å utfordre når det trengs.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
I lesekroken på nye Deichman Bjørvika, med panoramautsikt over fjorden, og masse spennende Oslofolk under samme tak.