Upload Image...

Stig Røynås

Fødselsår: 

1978

Yrkestittel: 

Rådgiver i Vy

Bydel:

Nordstrand 

Utdanning:

Lokføre og Utdanning innen miljø og ressursforvatning

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Samferdsel, energi og oppvekst.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg tror jeg kan bidra med å gi partiet mer folklig appel ut over kjerne velgerene.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Jobbet som lokfører. Ser verden på en mer folklig måte enn politikere.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Nordstrandhallen eller Skullerudstua