Sverre Knutsønn Seeberg

Fødselsår: 

1950

Yrkestittel: 

Seniorkonsulent

Bydel:

Vestre Aker

Utdanning:

Befalskole , Krigsskolen samt diverse kurs blant annet Cornell Executive.

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Byutvikling herunder stedstillpasset fortetting, Samferdsel og mulighet for tilrettelegging for idrett også i randsonen til Marka.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Fordi Høyre trenger noen seniorer med næringslivsbakgrunn i bystyregruppen – det har vært lærerikt å være med denne perioden.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Lang erfaring fra ledende stillinger i bank, eiendomsforvaltning og idrett blant annet leder av både Skiforbundet og Skiforeningen.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Vettakolltoppen.