Thea Kristine Schjerven

Fødselsår: 

1978

Yrkestittel: 

Seniorrådgiver – strategi

Bydel:

Nordstrand 

Utdanning:

Siviløkonom

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Osloskolen – en skole som stiller krav og løfter alle elever både de svake og de sterke. Trygge og sikre oppvekstmiljøer med mange forebyggende tiltak og et barnevern med høy kompetanse. Valgfrihet og mangfold i helse- og omsorgstilbudet.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg vil jobbe for at Oslo er et godt sted å vokse opp og bli gammel. Min erfaring innen helse og sosial fra arbeidsliv, byråd og bystyre er nyttig. Jeg være med å gjenreise Osloskolen, sikre trygge og gode oppvekstmiljøer, og ikke minst sikre valgfrihet.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Byrådssekretær for helse og sosiale tjenester. Varamedlem til Oslo bystyre og kommunestyrerepresentant i Vestre Toten. Mange år som aktivt medlem i Nordstrand og Sagene Høyre. Arbeidserfaring fra NAV, Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet og SSB. 

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Oslos mange spise- og drikkesteder.