Thor Kleppen Sættem

Fødselsår: 

1970

Yrkestittel: 

Advokatfullmektig

Bydel:

Frogner 

Utdanning:

Jurist

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
(1) At Oslo skal bli en tryggere by, både i øst, vest og sentrum. (2) At for mye skattepenger sløses på dårlig styring av byggeprosjekter og rekommunalisering av oppgaver private og frivillige løser godt. (3) At færre i Oslo skal stå utenfor arbeidslivet.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Fordi politikk er spennende og lærerikt, og fordi jeg tror erfaringen jeg har fra regjering og storting kan komme til nytte i Høyres bystyregruppe.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Fem år som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet og tre år i Arbeids- og sosialdepartementet, pluss to år som byrådssekretær for finans i Erling Laes byråd. Tidligere sjefer har rost meg for stor arbeidskapasitet og vilje til å ta ansvar.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Jeg har blitt mer og mer glad i fotturer og sykkelturer i Nordmarka, og to favoritter er Store Åklungen og Bjørnsjøen.