Torstein Eidsmo Ulserød

Fødselsår: 

1981

Yrkestittel: 

Seniorrådgiver, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Bydel:

Ullern

Utdanning:

Master i rettsvitenskap (jus), UiO

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Byutvikling. Her har jeg sans for mye av tenkningen i høringsdokumentet til nytt kommunevalgsprogram, med blant større vekt på å ta vare på eksisterende bygg. -Velferdsmiks. Rekommunaliseringspolitikken til nåværende byråd må snus. – Human ruspolitikk

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Høyre er uten tvil det partiet jeg er mest enig med, samtidig som jeg opplever Høyre som et parti som er opptatt av meningsmangfold. Jeg tror også det er en styrke for politikken at det er noen kandidater uten lang partibakgrunn, som meg selv.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Jeg jobber med arbeidslivspolitikk, og har dermed særlig kompetanse på et politikkområde som er viktig både nasjonalt og lokalt. Jeg har videre bakgrunn fra Tankesmien Civita, som blant annet har gitt meg erfaring med å delta i den offentlige debatten.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Frognerparken.