Tove Gjersrud

Fødselsår: 

1973

Yrkestittel: 

Medlem i Oslo Forliksråd, Osloguide, selger

Bydel:

St.Hanshaugen

Utdanning:

Bachelor of International Hospitality Management, Ecole Hotelière de Lausanne (1999), Osloguidekurset 2017 / 18, Høyres Berteskole, BI-kurs om forsikring og finans

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Næringsliv som lønner seg (fordi da kommer flere i arbeid – og det er det viktigste for å utjevne sosiale ulikheter), en skole med muligheter for alle, verdig rusomsorg som virker, ivaretakelse av kulturarven (vil ha ordentlig middelalderpark!)

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Helt ubeskjedent: jeg tror jeg kan være til nytte! Jeg stiller gjerne vanskelige spørsmål (også til meg selv) – det er gjerne da man finner gode svar og løsninger. Jeg er pragmatisk, men prinsipiell

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Med erfaring fra servering, kjøkken, finans, skole, forsikring, varehandel, rettsvesen og også som Osloguide, har jeg sett Oslo fra veldig mange hold. Med kontakter i mange leire, får jeg gode innspill og har mange å spille ball med. Det er nyttig.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Det er mange fabelaktige steder i Oslo som jeg gjerne drar tilbake til, som Ekebergparken, Frognerparken og -seteren, Mathallen, Kongen, Stensrudtjern og Operaen – men aller best liker jeg å oppdage nye steder. Må jeg velge ett, blir det Karl Johan.