Trond Nilsen

Fødselsår: 

1974

Yrkestittel: 

Rektor

Bydel:

Østensjø 

Utdanning:

Allmennlærer med fordypning i sosialpedagogikk + Master i skoleledelse

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Oppvekst – og utdanningspolitikk, eldreomsorg.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Primært fordi jeg ønsker å påvirke en allerede god skolepolitikk i positiv retning, men også fordi jeg brenner for hele livsløpet til innbyggerne i Oslo. Hva gir alle like muligheter? Da må man snakke om kvalitet og ikke bare pengebevilgninger.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Har lang ledererfaring i skolesektoren og vært rektor på 5 skoler i Groruddalen og Søndre Nordstrand. Dette har gitt meg god innsikt i hva som kreves for å gi alle like muligheter i sosiodemografiske utsatte områder.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Å jogge rundt Østensjøvannet og videre opp rundt Nøklevann er balsam for sjelen. Der møter jeg mange flotte fugler og dyr samt trivelige folk som også nyter naturen.