Vivianné Bucio Bach

Fødselsår: 

2005

Yrkestittel: 

Videregående elev

Bydel:

Frogner

Utdanning:

Går vg2 på Vika videregående skole sin Gründerlinje. Har tidligere gått på Uranienborg skole

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Jeg er opptatt av mange saker. De fire viktigste sakene for meg er: en skole som gir alle muligheter, en god psykisk helse, sikre at Oslo er en klimavennlig by, mangfold og inkludering.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Fordi jeg har et engasjement for samfunnet jeg er en del av. Med annerledes bakgrunn og kampsaker kan jeg treffe andre målgrupper og mangfoldiggjøre Oslo Høyres liste. Vi har den beste politikken som ser utfordringene vi har i samfunnet.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Jeg er 2. nestleder i Aker Unge Høyre, leder i Oslo Europeisk Ungdom, sitter i ungdomsråd og har dermed mye å bidra med fra barn og unges perspektiv. Var kulturformidler for ungdom på Nasjonalmuseet, Astrup Feranely museet og Kunstnernes hus. 

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Det er så mange fine steder her i Oslo. For å nevne to så må det nok bli Vigelandsparken og Kvadraturen, fordi det bringer både kultur, historie og natur sammen.