våre hjertesaker

Vårt utgangspunkt er at det skal være plass for alle i bydelen, og at ulike mennesker har ulike behov. 

Høyre ønsker å legge til rette for et bedre kollektivtilbud, blant annet med T-banestasjon på Sagene.

les mer

Høyre legger vekt på at Sagene skal være en familievennlig
bydel.

les mer

Sagene skal være en grønn foregangsbydel
innenfor miljø og klima.

les mer

Kom i kontakt med oss

Jonas Økland
Leder

Hilde Margrete Bjørklund
1. Nestleder

Torbjørn Furulund
Gruppeleder-BU

Våre folk

Sagene Høyre består av flere tillits- og folkevalgte. Kom i kontakt med de her.

Våre folk

siste nyheter