Skape mer og inkludere flere

Mennesker er vår viktigste ressurs og terskelen for å ansette folk må gjøres lavere.

Arbeid er mer enn en jobb å gå til. Det gir fellesskap, kunnskap og muligheter. På samme måte er lønn mer enn bare en inntekt. Det gir trygghet og frihet til å velge. Vår felles velferd er dessuten bygget på vår felles arbeidsinnsats. Derfor må vi gjøre det enklere å skape arbeidsplasser og mer lønnsomt å jobbe.

Korona-krisen snudde hverdagen på hodet: fra å ha rekordlav arbeidsledighet og gode økonomiske tider, fikk vi i løpet av et par uker den høyeste arbeidsledigheten etter krigen. Oslo har vært blant de hardest rammede områdene, med mange arbeidsplasser knyttet til hotell, restaurant og uteliv.

For å få arbeidsplassene tilbake trenger vi god Høyre-politikk. Nå må næringslivet gis mulighet for omstilling og vekst gjennom en skatte- og avgiftspolitikk som fremmer, ikke hemmer, gjenåpningen av Norge og oppstarten av nye arbeidsplasser.

Hovedstaden har et mangfoldig næringsliv og mange kunnskapsbedrifter som leverer varer og tjenester til hele landet. Men vi trenger også et arbeidsliv med plass til alle, uansett hvor mye jobberfaring eller utdanning vi har bak oss. Vi skal aldri gi opp folk, men alltid se på hva arbeidssøkende kan gjøre og ikke bare hva som har blitt gjort. Det viktigste vi gjør for å redusere fattigdom, sosiale forskjeller og utenforskap er at flere får en jobb å gå til og en inntekt å leve av.

At folk er i jobb er en forutsetning for at Oslo-regionen utvikles og kan konkurrere på europeiske og globale markeder. Mennesker er vår viktigste ressurs og terskelen for å ansette folk må gjøres lavere.

Høyre vil:

 • Jobbe for at de som ønsker det i størst mulig grad får muligheten til å jobbe i faste, hele stillinger.
 • Legge til rette for et trygt og ordnet arbeidsliv gjennom et godt samarbeid mellom fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner og staten.
 • Gjøre det enklere for arbeidsledige og andre på som mottar ytelser fra NAV å ta utdanning.
 • Sikre arbeidsplasser ved at blir enklere å starte opp og drive bedrifter i Norge.
 • Gjøre norskeide bedrifter mer konkurransedyktige ved at norske eiere ikke beskattes hardere enn utenlandske eiere. Derfor vil vi fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, som kun betales av norske eiere.
 • Styrke oppfølgingen av unge som står utenfor arbeidslivet.
 • Sikre alle arbeidstakere pensjonsoppsparing fra første krone i lønnsinntekt.
 • Gjøre det enklere og mer gunstig for ansatte å bli medeiere i oppstartsbedrifter.
 • Styrke statlige finansierte ordninger som bidrar med økonomisk støtte til oppstartsbedrifter.
 • Bruke en større andel av pengene som benyttes fra oljefondet til forskning og utvikling og investering i miljøteknologi.
 • Bruke det offentliges innkjøpsmakt til i større grad å bidra til at små og mellomstore bedrifter får muligheter til å delta i konkurranse om å levere varer og tjenester.
 • Føre en skattepolitikk som gjør at det alltid skal lønne seg å jobbe.
 • Beholde fagforeningsfradraget.
 • Sørge for at det det etableres ordninger som sikrer at ansatte får nødvendig etter- og videreutdanning.

Arbeid er mer enn en jobb å gå til. Det gir fellesskap, kunnskap og muligheter. På samme måte er lønn mer enn bare en inntekt. Det gir trygghet og frihet til å velge. Vår felles velferd er dessuten bygget på vår felles arbeidsinnsats. Derfor må vi gjøre det enklere å skape arbeidsplasser og mer lønnsomt å jobbe.

Korona-krisen snudde hverdagen på hodet: fra å ha rekordlav arbeidsledighet og gode økonomiske tider, fikk vi i løpet av et par uker den høyeste arbeidsledigheten etter krigen. Oslo har vært blant de hardest rammede områdene, med mange arbeidsplasser knyttet til hotell, restaurant og uteliv.

For å få arbeidsplassene tilbake trenger vi god Høyre-politikk. Nå må næringslivet gis mulighet for omstilling og vekst gjennom en skatte- og avgiftspolitikk som fremmer, ikke hemmer, gjenåpningen av Norge og oppstarten av nye arbeidsplasser.

Hovedstaden har et mangfoldig næringsliv og mange kunnskapsbedrifter som leverer varer og tjenester til hele landet. Men vi trenger også et arbeidsliv med plass til alle, uansett hvor mye jobberfaring eller utdanning vi har bak oss. Vi skal aldri gi opp folk, men alltid se på hva arbeidssøkende kan gjøre og ikke bare hva som har blitt gjort. Det viktigste vi gjør for å redusere fattigdom, sosiale forskjeller og utenforskap er å at flere får en jobb å gå til og en inntekt å leve av.

At folk er i jobb er en forutsetning for at Oslo-regionen utvikles og kan konkurrere på europeiske og globale markeder. Mennesker er vår viktigste ressurs og terskelen for å ansette folk må gjøres lavere.

Høyre vil:

 • Jobbe for at de som ønsker det i størst mulig grad får muligheten til å jobbe i faste, hele stillinger.
 • Legge til rette for et trygt og ordnet arbeidsliv gjennom et godt samarbeid mellom fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner og staten.
 • Gjøre det enklere for arbeidsledige og andre på som mottar ytelser fra NAV å ta utdanning.
 • Sikre arbeidsplasser ved at blir enklere å starte opp og drive bedrifter i Norge.
 • Gjøre norskeide bedrifter mer konkurransedyktige ved at norske eiere ikke beskattes hardere enn utenlandske eiere. Derfor vil vi fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, som kun betales av norske eiere.
 • Styrke oppfølgingen av unge som står utenfor arbeidslivet.
 • Sikre alle arbeidstakere pensjonsoppsparing fra første krone i lønnsinntekt.
 • Gjøre det enklere og mer gunstig for ansatte å bli medeiere i oppstartsbedrifter.
 • Styrke statlige finansierte ordninger som bidrar med økonomisk støtte til oppstartsbedrifter.
 • Bruke en større andel av pengene som benyttes fra oljefondet til forskning og utvikling og investering i miljøteknologi.
 • Bruke det offentliges innkjøpsmakt til i større grad å bidra til at små og mellomstore bedrifter får muligheter til å delta i konkurranse om å levere varer og tjenester.
 • Føre en skattepolitikk som gjør at det alltid skal lønne seg å jobbe.
 • Beholde fagforeningsfradraget.
 • Sørge for at det det etableres ordninger som sikrer at ansatte får nødvendig etter- og videreutdanning.

Våre hjertesaker