Årets valg står mellom en Høyre-ledet regjering som vil holde skatter og avgifter på et lavest mulig nivå, og en rødgrønn regjering med partier som konkurrer med hverandre om å love de høyeste skatteøkningene. Og det er du som må betale.

Det høres kanskje litt ufarlig ut når rødgrønne politikere sier at bare er «de rike» som skal betale mer skatt. Problemet er bare at det ikke finnes nok mange nok rike i Norge til å betale for skatteøkningene som har blitt lovet av de rødgrønne partiene.  Og da er du, jeg og andre «vanlige folk» som også får økt skatt. De færreste vil nok hevde at lærere, politibetjenter, jordmødre, journalister, konduktører og T-baneførere er utpreget rike. Men dette er eksempler på yrkesgrupper som må forberede seg på økt skatt hvis de de rødgrønne partiene vinner valget.

Selv arveavgiften kan bli gjeninnført av rødgrønn regjering. Du kan altså igjen risikere å måtte betale skatt for å ta over barndomshjemmet ditt eller familiehytta fra dine foreldre.

De fleste av oss betaler vår skatt med glede, fordi vi i fellesskap bidrar til en velferdsstat som tar vare på oss når vi av ulike grunner ikke kan gjøre det selv. Skatten finansierer barnehager og utdanning til barna våre, helsetjenester og helsehjelp når vi trenger det, forskning og utvikling til næringslivet, samferdsel og infrastruktur som binder Norge sammen.  Derfor lover ikke Høyre store skattelettelser de neste fire årene, men vi kan garantere at vi hver dag skal jobbe for at du får beholde mer av din egen inntekt.  Og vi kan garantere at vi ikke skall øke skattenivået.

Skattepolitikk handler om maktfordeling mellom oss som enkeltpersoner, det sivile samfunn, frivilligheten og privat næringsliv, med en dominerende stat og en offentlig sektor som har vokst seg for stor.  Vi vil at staten skal være mye for de som trenger den mest. Sterk nok til å beskytte sine innbyggere, og stor nok til å løse nødvendige oppgaver. Men aldri så mye, så sterk og så stor at den fortrenger privat initiativ og skaperkraft.  

Norges utfordringer løses ikke gjennom å øke skatter og avgifter. Oljeinntektene er på vei ned, og vi trenger nye bedrifter og arbeidsplasser for å opprettholde velstandstandsnivået i Norge.  Staten må legge til rettefor at det kan det skapes flere jobber, i flere bransjer, over hele landet. Veksten må komme i privat næringsliv, ikke i offentlig sektor, fordi det er vekst i privat sektor som gir skatteinntektene som betaler for skolene, sykehusene og de andre velferdstjenestene vi tar for gitt.

Høyre vil:

  • Sørge for at alle sitter igjen med mer av sin egen inntekt etter at de har betalt skatt.
  • Føre en skattepolitikk som gjør at det alltid lønner seg å jobbe.
  • Ikke øke det norske skatte og avgiftsnivået..
  • Fjerne formuesskatten på arbeidende kapital for å likebehandle norske og utenlandske eiere, og bidra til flere jobber i privat sektor.
  • Gjøre det enklere å starte bedrifter. Vi har lansert en gründerpakke som inneholder gründerpermisjon, mer fleksibel arbeidsmiljølov og ny og bedre opsjonsskatteordning 
  • Gi jobbskattefradrag for unge under 30
Grafikk blå og rød boks om skatter