våre hjertesaker

Høyre vil at vi som bor i Søndre Nordstrand skal være involvert i avgjørelsene som tas. Vi skal aldri glemme at systemet er til for
oss som bor her, og ikke omvendt.

Søndre Nordstrand skal være et trygt og godt sted å bo for alle generasjoner, uavhengig av bakgrunn, helse, økonomi og livssituasjon.

les mer

I et moderne samfunn trenger vi å kunne bevege oss effektivt mellom stederpå ulikt vis (gående, syklende, kjørende i egen bil eller med ulike former for kollektivtransport).

les mer

Søndre Nordstrand har flere innbyggere enn de fleste byene i Norge. Vi må kunne blir bedre på å tilrettelegge for private og offentlige arbeidsplasser.

les mer

Kom i kontakt med oss

Kaare Seeberg Sidselrud
Leder

Evelyn Fimreite
Nestleder

Talat Butt
Gruppeleder-BU

Våre folk

Søndre Nordstrand Høyre består av flere tillits- og folkevalgte. Kom i kontakt med de her.

Våre folk

siste nyheter