våre hjertesaker

Vi mener det er viktig å legge til rette for møteplasser som skaper fellesskap. Vi vil fortsette satsingen på miljøvennlige løsninger og oppgradering av grøntarealer, parker og plasser.

St. Hanshaugen Høyre vil prioritere miljøtiltak som gjør en forskjell. Vi vil gjøre det enkelt og miljøvennlig å forflytte seg i byen og skape flere grønne og åpne møteplasser.

les mer

I Høyre tror vi at konkurranse er en forutsetning for å få til dette. Offentlige, ideelle og private aktører skaper sammen mangfold, valgfrihet og kvalitet.

les mer

Høyre vil jobbe for en åpen og inkluderende bydel, hvor
næringsvirksomhet ønskes velkommen.

les mer

Kom i kontakt med oss

Finn Lende-Harung
Leder

Håkon Andreas Flydal
Nestleder

Christian Pollock Fjellstad
Gruppeleder-BU

Våre folk

St. Hanshaugen Høyre består av flere tillits- og folkevalgte. Kom i kontakt med de her.

Våre folk

siste nyheter