våre hjertesaker

Stovner Høyre vil at Stovner skal være en bydel det er godt å bo og leve i, uansett hvor i bydelen man bor. Vi vil løse bydelens utfordringer sammen med innbyggerne.

Et velfungerende samfunn gir muligheter for alle. En god skole, et åpent arbeidsmarked og et variert tilbud av fritidsaktiviteter er viktige forutsetninger for å gi flere en sjanse til å realisere sine drømmer og bidra til fellesskapet.

les mer

Barn i barnehagen skal leke, lære og være trygge. Vi vil prioritere flere
voksne og høyere kvalitet i barnehagen, som er en unik arena for utvikling,
sosialisering, inkludering og integrering

les mer

Vårt mål er at alle barn skal bli trygge og gode i lesing og regning før de forlater skolen. Da ertidlig innsats avgjørende for dem som trenger ekstra hjelp.

les mer

Kom i kontakt med oss

Ingelin Kristin Nord
Leder Stovner Høyre

Andine Knudtson
Nestleder

Våre folk

Stovner Høyre består av flere tillits- og folkevalgte. Kom i kontakt med de her.

Våre folk

siste nyheter