Klimakutt for barna våre

Klimautslippene skal kuttes med minst 50 prosent innen 2030. Det skal lønne seg å velge klimavennlig. Norge skal presse på for økt internasjonalt samarbeid. Barna våre skal overta en klode som er friskere, grønnere og i bedre stand enn i dag.

Les mer
Liten jente med solcellepanel

A title

Image Box text

A title

Image Box text

Kunnskap, mestring og trivsel i skolen

Ingen barn skal gå ut av skolen uten å kunne skrive, lese og regne. Skolen skal være et trygt sted, fri for mobbing. Undervisningen skal tilpassses den enkelte elev, slik at ingen faller fra.

Les mer

Verdens beste lærere

Engasjerte og faglige sterke lærere som sprer motivasjon og læringsglede er avgjørende for at barna skal lykkes på skolen. Lærernes status og arbeidsvilkår må styrkes. Alle lærere skal få tilbud om etter- og videreutdanning.

Les mer
Lærer i klasserom med elever

A title

Image Box text

A title

Image Box text

Flere jobber å leve av

Flere skal få en jobb å gå til. Det er jobbene
i de private bedriftene som betaler for sykehus, skoler og andre velferdstilbud. Vi trenger bedrifter som skaper mer og får flere i arbeid.

Les mer

Kortere ventetid i helsevesenet

Det offentlige helsevesenet skal styrkes. Ventetiden skal kuttes med to uker. Ved å kjøpe ledig kapasitet hos private, vil flere få behandling raskere.

Les mer

A title

Image Box text

A title

Image Box text

Valgfrihet for alle, ikke de få

Hvis du blir syk, skal du få velge selv hvor du behandles. Staten tar regningen, uansett om du velger er et offentlig sykehus, Kirkens Bymisjon eller Volvat. Det gir valgfrihet til alle, uavhengig av lommebokas størrelse.

Norge skal ta ansvar for eget plastavfall

Kampen mot forsøpling og plast i havet skal vinnes. Norge skal bli best i klassen på avfallshåndtering. Derfor må vi bygge gjenvinningsanlegg for plast i Norge.

Les mer

A title

Image Box text

A title

Image Box text

Frihet og ansvar

Høyre vil sørge for at du skal ha størst mulig frihet og ansvar til å forme ditt eget liv og din egen fremtid. Staten skal ikke være alt for alle, men skal sørge for at du får hjelp hvis du trenger det.

«Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.»

 

Vil du ha Erna som statsminister?

Stem Høyre

A title

Image Box text

Liten jente med solcellepanel

A title

Image Box text

Klimakutt for barna våre

Klimautslippene skal kuttes med minst 50 prosent innen 2030. Det skal lønne seg å velge klimavennlig. Norge skal presse på for økt internasjonalt samarbeid. Barna våre skal overta en klode som er friskere, grønnere og i bedre stand enn i dag.

Les mer

A title

Image Box text

Kunnskap, mestring og trivsel i skolen

Ingen barn skal gå ut av skolen uten å kunne skrive, lese og regne. Skolen skal være et trygt sted, fri for mobbing. Undervisningen skal tilpassses den enkelte elev, slik at ingen faller fra.

Les mer
Lærer i klasserom med elever

A title

Image Box text

Verdens beste lærere

Engasjerte og faglige sterke lærere som sprer motivasjon og læringsglede er avgjørende for at barna skal lykkes på skolen. Lærernes status og arbeidsvilkår må styrkes. Alle lærere skal få tilbud om etter- og videreutdanning.

Les mer

A title

Image Box text

Flere jobber å leve av

Flere skal få en jobb å gå til. Det er jobbene i de private bedriftene som betaler for sykehus, skoler og andre velferdstilbud. Vi trenger bedrifter som skaper mer og får flere i arbeid.

Les mer

A title

Image Box text

Kortere ventetid i helsevesenet

Det offentlige helsevesenet skal styrkes. Ventetiden skal kuttes med to uker. Ved å kjøpe ledig kapasitet hos private, vil flere få behandling raskere.

Les mer

A title

Image Box text

Valgfrihet for alle, ikke
de få

Hvis du blir syk, skal du få velge selv hvor du behandles. Staten tar regningen, uansett om du velger er et offentlig sykehus, Kirkens Bymisjon eller Volvat. Det gir valgfrihet til alle, uavhengig av lommebokas størrelse.

A title

Image Box text

Norge skal ta ansvar for eget plastavfall

Kampen mot forsøpling og plast i havet skal vinnes. Norge skal bli best i klassen på avfallshåndtering. Derfor må vi bygge gjenvinningsanlegg for plast i Norge.

Les mer

A title

Image Box text

Frihet og ansvar

Høyre vil sørge for at du skal ha størst mulig frihet og ansvar til å forme ditt eget liv og din egen fremtid. Staten skal ikke være alt for alle, men skal sørge for at du får hjelp hvis du trenger det.

«Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.»

 

A title

Image Box text

Vil du ha Erna som statsminister?

Stem Høyre

Oslo Høyres hjertesaker

Kunnskap i skolen

Ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne.

Lær mer om vår hjertesak

Klimakutt

Vi vil kutte klimagassutslippene med minst 50 prosent innen 2030 og innen 2050 skal Norge være et lavutslippssamfunn.

Lær mer om vår hjertesak

Skape mer og inkludere flere

Mennesker er vår viktigste ressurs og terskelen for å ansette folk må gjøres lavere.

Lær mer om vår hjertesak

Pasientens helsetjeneste

Høyres utgangspunkt er pasientens behov: valgfrihet og høy kvalitet i alle deler av helsetjenesten.

Lær mer om vår hjertesak

Oslo Høyres hjertesaker

Kunnskap i skolen

Skape mer og inkludere flere