våre hjertesaker

Høyre i Vestre Aker ønsker praktiske løsninger på reelle problemer for innbyggerne. Her kan du lese mer om vår politikk.

Bydel Vestre Aker er i utgangspunktet en grønn og frodig bydel, men høy byfortetting gjør at vi fremover må beskytte de naturnære områdene våre.

les mer

Vi vil utvikle byen for å gi plass til dem som vil bo her, skape attraktive nye bomiljøer med moderne tjenestetilbud og gode møteplasser.

les mer

Vi vil bygge videre på de gode helse- og omsorgstjenestene i bydelen. Vi vil legge vekt på hvordan brukerne vil ha det.

les mer

Tirsdag morgen på Vinderen:

«Tirsdag morgen på Vinderen» er en kjapp og uformell samtale om politikk på vei til jobb.

Alle med interesse for aktuelle samfunnsspørsmål er hjertelig velkomne uansett forkunnskaper og politisk ståsted.

Hver tirsdag kl. 08.00 – 08.20 på Baker Hansen og strømming på Facebook. 

Kom i kontakt med oss

Ola Peter Gjessing
Leder

Sara Vannebo Wilsgaard
Nestleder

Yngvar A. Husebye
Bu-leder

Anita Leirvik North
BU-gruppeleder

Stine Bentzen
Unge Høyre

Våre folk

Vestre Aker Høyre består av flere tillits- og folkevalgte. Kom i kontkt med de her.

Våre folk

siste nyheter